Praktisk info

Den Østrigske Villaby's Grundejerforening

Praktisk info

Her finder du praktisk information fra affald til flagstænger og petanque-regler.


Grundejerforeningen er omfattet af lokalplan 17.2 og tillæg 17.2.1

Formålet med lokalplantillægget er at åbne mulighed for etablering af grønne teknologier herunder solenergianlæg og LAR (lokal afledning af regnvand) samt aflyse 4 bestemmelser i Lokalplan 17.2.


Fyrrehusene 1-19, 2-32 -  2600 Glostrup -  mail@ostrigskevillaby.dk

Lokalplaner


Lokalplan 17.2

Lokalplanområdet er et eksisterende bolig-område med tæt-lav bebyggelse (klynge-huse).

Lokalplanen har til formål at sikre om-rådet anvendt til dette formål og endvidere at fastlægge nogle bebyggelsesreguler-ende bestemmelser, der indebærer nogle tilbygningsmuligheder til de eksisterende klyngehuse.


Læs lokalplanen herLokalplantillæg 17.2.1

Formålet med lokalplantillægget er at give mulighed for at etablere grønne teknologier, herunder solenergianlæg og LAR, samt at ophæve fire bestemmelser i Lokalplan nr. 17.2 Den Østrigske Villaby.

Læs lokalplantillægget her

Byggesager

Du kan finde dokumenter på din ejendom her.